Monthly Archives: Mart 2016

Predloži kandidate za Lokalne izbore

Nakon provođenja izbora po sistemu “jedan član – jedan glas” želimo i u procesu kandidovanja za Lokalne izbore članovima prepustiti ključnu ulogu. Svi članovi SDP BiH mogu predložiti svoj prijedlog kandidata za načelnika, vijećnike na obrascu u našoj općinskog organizaciji, sastanku osnovne organizacije, putem ...

Read More »

Izet Beganović podnio neopozivu ostavku

Izet Beganović (predsjednik Komisije za izbor, imenovanje i administrativna pitanja) je nekoliko puta upozoravao kabinet Općinskog načelnika, Dževada Mujkića i Općinsko vijeće o ne transparentnim procesima imenovanja direktora, članova upravnog i nadzornog odbora u javnim preduzećima Općine Lukavac. Na moja upozorenja i traženja ...

Read More »

Forum žena: Sretan 8. mart – Dan žena

Svim ženama, majkama, djevojkama i drugaricama sretan 8. mart – Dan žena s riječima: Budi ponosna što si žena, mudra i dostojanstvena! Lijepa, hrabra, važna i neizbježna. Ne postoji žena samo da se zove tako. U životu postoje samo žene ...

Read More »

Sretan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

1. mart 1992. godine jedan je od najznačajnijih datuma u našoj historiji. Tada se većina građana izjasnila da želi da Bosna i Hercegovina bude samostalna i nezavisna država svih njenih građana i naroda. Ova historijska odluka građana BiH prouzrokovala je ...

Read More »