Klub vijećnika/ca: Vijećnička pitanja i inicijative sa 37. redovne sjednice OV

S obzirom na medijski mrak u općini Lukavac da bi građani bili što više upoznati sa radom općinskom vijeća ali i radom vijećnika/ca Socijaldemokratske partije BiH u općinskom vijeću pokrenuta je ova web stranica (www.sdplukavac.ba). Činjenica je da su vijećnici/ce Socijaldemokratske partije BiH najaktivniji dokazuje i posljednja održana 37. redovna sjednica općinskog vijeća. Vijećnici SDP-a na 37. redovnoj sjednici općinsko vijeća su pokrenuli tri inicijative i postavili jedno vijećničko pitanje nadležnim službama.

Vijećnička pitanja i/ili inicijative su mogli predložiti svi građani lično nekom vijećniku/ci SDP-a ili cijelom Klubu vijećnika/ca putem naše web stranice. Nažalost i dalje je mala zainteresovanost građana i zbog toga je pristiglo samo pet prijedloga za vijećničko pitanje ili inicijativu. Sva pitanja i inicijative koje su naši vijećnici pokrenuli na 37. redovnoj sjednici koje možete pogledati na sljedećim linkovima: LINK 1 i LINK 2.

Svi predlagači su dobili odgovor na mail i odgovor od stručnih službi koji će dobiti vijećnik/ca SDP-a koji je predložio pitanje ili inicijativu također će biti prosljeđen. Ovakvim načinom rada SDP omogućava građanima da učestuju u radu općinskom vijeća i da prate proces od početka do kraja.

Klub vijećnika/ca
u općinskom vijeću Lukavac

x

Check Also

Općinsko vijeće jednoglasno podržalo osnivanje Turističke zajednice Lukavac

Zakon o turističkim zajednicama TK predviđa da općinska vijeća mogu formirati turističke ...