1. Mahovkić Adem

Mahovkić Adem sin Džemala i majke Raseme, rođen 05.03.1964. godine u Turiji, živi i radi u Lukavcu općina Lukavac.Osnovnu školu završio u Turiji općina Lukavac a Srednju Mašinsku tehničku školu završio u Lukavcu.Rudarsko-Geološki fakultet završio u Tuzli i Pravni fakultet u Sarajevu. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Tuzli (Organizacija i poslovi uprave sa posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu).

Obavljao dužnosti ,Komandant Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac, zamjenik Direktora Teritorijalne vatrogasne jedinice Lukavac, Načelnik Općinskog štaba Civilne zaštite Lukavac, Direktor Radničkog Univerziteta „Štamparija“ Lukavac, Sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i izbjeglice Lukavac, Komunalni inspektor u općini Lukavac, Šef Službe za stambeno-komunalne poslove i poslove MZ-e Lukavac, Šef Službe za Socijalnu politiku raseljena lica i logistiku Lukavac, Direktor JU Centar za socijalni rad Lukavac, Kordinator za poslove starateljstva i smještaj u Centru za socijalni rad, Sudija porotnik u Općinskom sudu Lukavac, Vjećnik u Općinskom vijeću Lukavac od 1990. do 1997. godine, Predsjednik Sindika u JU Centr za socijalni rad Lukavac, Zamjenik Predsjednika Saveza Antifašista i Boraca NOR općine Lukavac, Predsjednik MZ Turija, Predsjednik MZ Lukavac Grad. Bio pripadnik Armije RBiH (pomoćnik komadanta bataljona). Posjeduje položen Stručni ispit za radnike organa uprave, Stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, Završio niz seminara iz oblasti (državne uprave i socijalne zaštite). Aktivno poznavanje rada na računaru (međunarodni certifikat ECDL). Predsjednik Osnovne Organizacije SDP Lukavac Grad i član predsjedništva Općinskog Odbora SDP Lukavac .

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...