16. Jusufović Nermina

Jusufović Nermina rođena 24.03.1972. godine u Banovićima. Srednju Elektro-tehničku školu završila u Banovićima smjer Elektro-mehaničar. Bila pripadnik Armije BiH. Ne zaposlena. Udata i majka jednog sina. Član KUD “Devetak” gdje aktivno radi sa djecom i omladinom na očuvanju, njegovanju i promovisanju bosanskohercegovačke kulturne baštine, tradicije i običaja naroda u BiH. Član predsjedništva i odbora OO SDP BiH Lukavac i aktivistica FOŽ-a SDP Lukavac. Ukoliko bude izabrana u OV Lukavac zalagat će se prvenstveno na očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja naroda u BiH ali i na očuvanju i zaštiti okoliša.

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...