2. Frljanović Mina

Frljanović Mina, rođena 1976 godine. Završila Filozofski fakultet odsjek Biologija-Hemija u Tuzli 2005. godine. Zaposlena u centru za kulturu Lukavac. Član Vijeća MZ Lukavac Grad. Potpredsjednica Općinske organizacije SDP BiH Lukavac i Foruma žena OO SDP BiH Lukavac. Aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija od kojih se izdvaja Forum za zaštitu okoliša Lukavac, čiji je član predsjedništva.

Kao buduća vijećnica zalagat će se za razvoj poslovnog okruženja, kao i za efikasniji razvoj poslovne zone u Lukavcu. Akcenat će staviti na ekologiju, zaštitu okoliša i razvoj turizma. Borit će se za poštenije i pravednije zapošljavanje, kao i bolje uslove života mladih ali i ostalih generacija.

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...