21. Memić Mirela

Memić Mirela je rođena 1986. godine u Tuzli. Gimnaziju je završila u Lukavcu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli odsjek Historija. Vrlo aktivan član SDP-a naročito u FOM a u OO SDP Lukavac je bila član odbora i potpredsjednik OO SDP Lukavac. Na općim izborima 2010 godine kao kandidat za Parlament Federacije postigla dobar rezultat. Dugi niz godina aktivan član NVO gdje želi svojim angažmanom doprinijeti razvoju i boljem položaju u lokalnoj zajednici. Udata i majka jedne djevojčice.

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...