33. Karić Ameldina

Karić Ameldina je rođena 1991. godine u Tuzli. Gimnaziju je završila u Lukavcu a trenutno je apsolvent Farmacije u Tuzli. Aktivan je u svojoj Osnovnoj organizaciji u Turiji kao i u FOM SDP Lukavac. Ako bude izabrana, u radu kroz OV posebno će se borit za bolje uslove školovanja mladih na području opštine Lukavac, poštenije zapošljavanje, kao i za poboljšanje svih drugih uslova koji ce doprinjet boljim uslovima života mladih a svakako i drugih građana naše opštine.

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...