Hodzic Samela - SDP BiH Lukavac
Hodzic Samela - SDP BiH Lukavac

5. Hodžić Samela

Hodžić Samela rođena u Giessenu, Njemačka 1970. godine. Udata, majka dvoje djece. Završila Tehnološki fakultet u Tuzli. Zaposlena na Institutu za hemijsko inženjerstvo Tuzla. Posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije, tehnološke faze-tehnološke podloge prilikom projektovanja objekata i nadzoru hemijskoj industriji; certifikat za internog auditora prema zahtjevu standarda EN ISO 19011:2011 za sisteme ISO/ISC 17025:2005; ispit općeg znanja za državne službenike; položena Pedagoško–psihološko metodičko didaktička grupa predmeta; osnovni i napredni seminar iz ekologije; učesnik mnogih seminara i konferencija.

Aktivan član predsjedništva Foruma za zaštitu okoliša Lukavac. Predsjednica Foruma žena SDP BiH Lukavac i potpredsjednica Foruma žena KO SDP BiH Tuzla.

Ako bude izabrana u okviru svoje profesije zalagaću se za rješavanje ekoloških problema čist zrak, vodu i zemlju. Zapošljavanje mladih i radno sposobnih koji su ostali bez posla. Razvoj privrede kroz klasterska udruženja i turizam. Uređenju općinske strukture, razvoju ruralne i urbane sredine. Stvaranju boljih uslova u svim oblastima društva za sve kategorije stanovništva. Krajnji cilj je da Općina Lukavac postane mjesto u koje će se dolaziti da bi se živjelo a ne da iz nje odlaze u potrazi za budućnošću.

x

Check Also

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i ...