Presuda – DOKAZ da su vijećnici SDP-a bili u pravu !

Sud odlučio o tužbi Općinskog vijeća Lukavac i lukavačkog Foruma za zaštitu okoliša PONIŠTENA NEZAKONITO IZDATA OKOLINSKA DOZVOLA ZA SPALIONICU GUMA ENERGY SOLUTION.

Da ima smisla i načina boriti se protiv očito nezakonitih postupaka u procesu izdavanja okolinskih dozvola ukazuje konačna presuda Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je poništena okolinska dozvola koju je resorno federalno Ministarstvo za okoliš izdalo 11.11.2015 godine spalionici guma Energy Solution u Lukavcu.

I pored kontinuiranog pritiska vladajuće SDA, koga smo osjetili i kroz parlamentarno nasilje na dvije sjednice Općinskog vijeća da se povuče tužbeni zahtjev, došli smo do pravičnog rješenja, odnosno sudskog poništenja okolinske dozvole.

SDP smatra da je potrebno sarađivati sa svim potencijalnim investitorima, pa tako i vlasnicima kompanije Energy Solution, ali u skladu sa zakonom i interesima građana. Zalaganje da se i pored nezakonite okolinske dovole ovoj kompaniji dozvoli da spaljuje gume od strane političke vrhuške SDA, u vrijeme kada se guši razvoj i ucjenjuju pošteni investitori, ukazuje na visok stepen političke korupcije u redovima ove stranke.

Podržavamo potrebu zaštite interesa svih ulagača, te pozivamo vlasti na svim nivoima da se odgovorno odnose i prema pravima ulagača iz Energy Solution-a, ali dosljedna primjena zakona i čuvanje okoliša moraju biti u prvom planu.

Služba za odnose s javnošću
OO SDP BiH Lukavac

U prilogu rješenje presude:

x

Check Also

Poziv na Prvomajski uranak

Poštovani građani općine Lukavac, povodom Prvog maja – Međunarodnog praznika rada, Općinska ...