Monthly Archives: Juni 2017

Održana izborno-izvještajna konferencija OO SDP BiH Lukavac

U subotu, 10. juna u sali Hotela Lukavac održana je Izborno – izvještajna konferencija Općinske organizacije SDP BiH Lukavac uz prisustvo oko 100 delegata. Gosti konferencije su bili: Enver Bijedić, predsjednik KO SDP BiH Tuzla, Edhem Muftić, uvaženi član SDP BiH, Mijo ...

Read More »

SDP BiH Lukavac daje punu podršku radnicima GIKIL-a

Radnici GIKIL-a nalaze se u nezavidnoj poziciji. Radnici su u poziciji u kojoj ne znaju da li će ujutru krenuti na posao ili na Biro za zapošljavanje. Između ostalog, neriješena vlasnička struktura predstavlja kamen spoticanja u GIKIL-u. Radnici traže svoje ...

Read More »

Forum mladih: Razgovor sa mladima u Poljicu

Nedavno je Forum mladih OO SDP BiH Lukavac pokrenuo akciju pod nazivom “Pokreni se“. Cilj akcije je aktivirati pasivne mlade u lokalnim zajednicama, među pasivnim mladima ima i članova SDP-a. Zbog toga Forum mladih obilazi osnovne organizacije SDP-a na općini ...

Read More »