Forum žena

  • Forum žena OO SDP BiH Lukavac je interesno – politička organizacija žena u okviru OO SDP BiH Lukavac i obuhvata cjelokupno članstvo sa područja Općine Lukavac.
  • Forum žena OO SDP BiH Lukavac je otvoren za sve žene koji prihvataju Program i Odluku o unutrašnjem organizovanju Foruma žena OO SDP BiH Lukavac.
  • Forum žena OO SDP BiH Lukavac kao integralni dio OO SDP BiH Lukavac ima za cilj realizaciju širokog spektra raznovrsnih zadataka vezanih za život i rad žena socijaldemokratske orijentacije u skladu sa Programom SDP BiH i Programom Foruma žena SDP BiH, te kulturnim, historijskim, ekonomskim i političkim posebnostima Bosne i Hercegovine.
Predsjednica:
Potpredsjednice:
Članice Predsjedništva: