Klub vijećnika/ca u OV Lukavac

  • Mahovkić Adem, Predsjednik Kluba vijećnika/ca
  • Hodžić Hajrudin
  • Mahovkić Jakub
  • Todorović Dragan
  • Ibrakić Hasan
  • Brkić Sulejman
  • Omerdić Kenan

 


Predloži inicijativu ili vijećničko pitanje vijećnicima/cama SDP BiH u Općinskom vijeću Lukavac

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Naziv inicijative / vijećničkog pitanja

Inicijativu / vijećničko pitanje upućujem vijećniku/ci

Opišite Vašu inicijativu / vijećničko pitanje (obavezno)

Napomena: Klub vijećnika/ca SDP BiH u Općinskom vijeću Lukavac zadržava pravo da razmotri u kojem obliku će biti prezentovan Vaš prijedog, dopuni i Vaš prijedlog koristi u trenutku kada Klub vijećnika/ca smatra da je to najoptimalnije.

Odgovor na upit dobiti će te sa e-maila sdplukavac@gmail.com u roku od 14 dana od dana slanja prijedloga ili poslije održavanja sastanka Kluba vijećnika/ca.