Skupština TK

Na izborima 7. oktobra 2018. godine na osnovu broja glasova sa općine Lukavac, ispred SDP BiH u Skupštinu Tuzlanskog kantona je izabrana zastupnica Memić Mirela.

Memić Mirela, zastupnica SDP BiH u Skupštini TK