Forumi

Vijesti iz interesno – političkih organizacija Foruma mladih, Foruma žena, Forum seniora i Foruma sindikalnik aktivista/ca koje djeluju u okviru Općinske organizacije SDP BiH Lukavac.

Privremena rang lista za dodjelu stipendija Foruma mladih SDP BiH Lukavac

Komisija za provođenje konkursne procedure nakon izvršenog pregleda i bodovanja pristiglih prijava za Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2018/2019. godinu raspisanog od strane Foruma mladih OO SDP BiH Lukavac dostavlja prijedlog preliminarne liste (prvorangiranih). Predsjednik Foruma ...

Read More »

Forum mladih: Sretan početak nove školske godine

Povodom početka nove školske 2018./19. godine Forum mladih OO SDP BiH Lukavac svim učenicima, nastavnicima, profesorima i zaposlenim u kolektivima škola na području Općine Lukavac, želimo sretan početak nastave, te mnogo uspjeha u učenju i što bolje ocjene. Posebne čestitke ...

Read More »