Kandidati

Kandidat/kinja za Općinsko vijeće Lukavac na Lokalnim izborima 2016

12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i osnovnu školu. Srednju školu završava u Lukavcu. Diplomirao je na pravnom fakultetu i ima zvanje diplomiranog pravnika. Zaposlen u Općinskom sudu Tuzla. Aktivan u društvenom životu a već ...

Read More »

5. Hodžić Samela

Hodzic Samela - SDP BiH Lukavac

Hodžić Samela rođena u Giessenu, Njemačka 1970. godine. Udata, majka dvoje djece. Završila Tehnološki fakultet u Tuzli. Zaposlena na Institutu za hemijsko inženjerstvo Tuzla. Posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije, tehnološke faze-tehnološke podloge prilikom projektovanja objekata i nadzoru hemijskoj industriji; ...

Read More »

22. Osmanović Vanja

Osmanovic Vanja - SDP BiH Lukavac

Vanja Osmanović, rođen u Tuzli 1985.godine. Završio Mješovitu Srednju Elektro-mašinsku školu, smjer Računarske tehnike i automatike u Lukavcu. Imatrikulant na Pravnom fakultetu univerziteta u Tuzli. Aktivan je član u više nevladinih organizacija.Višestruki dobrovoljni davalac krvi. Oženjen i otac jednog sina. ...

Read More »

2. Frljanović Mina

Frljanović Mina, rođena 1976 godine. Završila Filozofski fakultet odsjek Biologija-Hemija u Tuzli 2005. godine. Zaposlena u centru za kulturu Lukavac. Član Vijeća MZ Lukavac Grad. Potpredsjednica Općinske organizacije SDP BiH Lukavac i Foruma žena OO SDP BiH Lukavac. Aktivna je ...

Read More »

25. Sejfić Senad

Sejfić Senad rođen u Tuzli 19.07.1984 godine. Srednju Ekonomsku školu završio u Lukavcu a Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo i Finansije u Tuzli. Zaposlen u SSL. Društvene aktivnosti imao kroz organizaciju državnog prvenstva u kajaku i kanu na mirnim vodama na ...

Read More »