Načelnik

Sve objave vezane za rad načelnika općine Lukavac, Edina Delića.

U Lukavcu počela implementacija projekta WATSAN

U jednoj od svojih izjava datih počekom januara 2019. godine načelnik Opštine Lukavac, Edin Delić, govoreći pored ostalog i o projektu WATSAN kao sistemu za odvodnju oborinskih i komunalnih voda, najavio je skori početak njegove implemantacije. Mislim da već deset ...

Read More »

Obnovljena kapela u Lukavcu

Općina Lukavac je izdvojila sredstva u iznosu od 21.614,33 KM za sanaciju kapele na gradskom groblju u Lukavcu. Općina Lukavac je sredstva prebacila na račun crkve sv.Ante Padovanskog kako bi oni proveli postupak, nakon čega se pristupilo radovima na rekonstrukciji ...

Read More »

Javna uprava u Lukavcu za nultu stopu tolerancije na korupciju

Tuzlanski kanton krenuo je u ozbiljan obračun sa korupcijom. Prvi koraci napravljeni su stvaranjem zakonskih preduvjeta, osnivanjem Interesorne radne grupe sa programom borbe protiv korupcije, te osnivanjem Tima za sprečavanje iste. Borba je nastavljena sistemski uz uključivanje lokalnih jedinica, kao ...

Read More »

Lukavac kreće u realizaciju WATSAN projekta

U Lukavcu je danas potpisan Ugovor o odvajanju oborinskih i otpadnih voda (WATSAN), čija vrijednost sa PDV-om iznosi oko pet miliona maraka. Ugovor je potpisan sa firmom Roadin d.o.o iz Gračanice koja je nakon javne procudere izabrana kao izvođač radova. ...

Read More »