12. Tokić Hasan

Tokić Hasan je rođen 1968. godine u Turiji gdje je završio i osnovnu školu. Srednju školu završava u Lukavcu. Diplomirao je na pravnom fakultetu i ima zvanje diplomiranog pravnika. Zaposlen u Općinskom sudu Tuzla. Aktivan u društvenom životu a već dva mandata predsjednik Sindkalne organizacije i član Koordinacionog odbora sindikata TK. Trenutno obnaša dvije partijske funkciju kao potpredsjednik Nadzornog odbora SDP BiH i potpredsjednik Općinske organizacije SDP BiH Lukavac.

U koliko bude izabran na izborima zalagaće se za rješavanje aktuelnih problema u mjesnim zajednicama. Tokić ističe da će kao vijećnik redovno obilaziti mjesne zajednice i razgovarati sa građanima o problemima.

x

Check Also

Hodzic Samela - SDP BiH Lukavac

5. Hodžić Samela

Hodžić Samela rođena u Giessenu, Njemačka 1970. godine. Udata, majka dvoje djece. ...