Forum mladih: Mladi aktivisti iz Kruševice očistili prostoriju MZ

U predhodnom periodu delegacija Foruma mladih OO SDP BiH Lukavac je dva puta obilazila MZ Kruševica i razgovarala sa mladima članovima SDP-a ali i simpatizerima. Kao pozitivan rezultat je saradnje Foruma mladih i Osnovne organizacije SDP BiH Kruševica je uključenje novih mladih članova u aktivan rad SDP BiH i Foruma mladih. Jedan od problema koju su mladi iz Kruševice istakli je nedostatak prostorije za druženje, edukacije, seminare…

Predsjednik Foruma mladih OO SDP BiH Lukavac, Mujagić Eldar je predao molbu Vijeću Mjesne zajednice Kruševica za omogućavanje korištenja zapuštene prostorije od predhodnog perioda mladim iz Kruševice. Molba koju je predao Forum mladih OO SDP BiH Lukavac je prihvaćena od strane Vijeća Mjesne zajednice Kruševica na čelu sa Predsjednikom VMZ Kruševica, Ibrakić Hasanom.

Da se u Kruševici stvari drastično mijenjaju pokazuje i jučerašnja akcija mladih, na čelu sa glavnim organizatorom Ibrakić Amerom, čišćenja prostorije da bi mogli mladi koristiti se istom. Kruševljani su primjer da mladi hoće pozitivne promjene jer od pasivnih mladih do akcije na kojoj učestvuje 15 mladih osoba je uspjeh.

Forum mladih OO SDP BiH Lukavac je partner svim mladima i spremni smo na partnerski odnos sa omladinom Lukavca.

Forum mladih OO SDP BiH Lukavac

x

Check Also

Saopštenje OO SDP BiH Lukavac

  Nakon saopštenja koje se ovih dana moglo pročitati na društvenim mrežama, ...