9. decembar – Dan borbe protiv korupcije

Deveti decembar, današnji dan, se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protv korupcije. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije potpisana je 9. decembra 2003. godine u Meridi u Meksiku. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Organizacija Transparency International definira korupciju kao zloupotrebu povjerene moći radi lične zarade. Ona je rak-rana svakog društva, poruka je koja se često može čuti.

Bosna i Hercegovina jejoš uvijek zemlja u kojoj je problem korupcije veoma izražen. U novom indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, BiH je jedna od najkorumpiranijih zemalja u Evropi i jedino je Kosovo od evropskih zemalja korumpiranije od naše države.

 

Šta je SDP BiH uradio na planu sistemske borbe protiv korupcije !?

 • Za vrijeme Vlade FBiH koja je bila predvođena Nerminom Nikšićem,  je usvojila Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ( “Službene novine Federacije BiH”, 71/14) kako bi se stvorile potrebne zakonske i institucionalne pretpostavke za implementaciju ključnog načela Evropske unije prema kojem se “kriminal ne isplati”;

 • Na osnovu ovog Zakona predviđeno je osnivanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, i koja može privremeno ili trajno oduzetu imovinu prodati, iznajmiti, pokloniti u socijelne svrhe ili uništiti. U Evropskoj uniji se u odnosu na ova četiri načina upravljanja sa oduzetom imovinom preporučuje ponovna društvena upotreba (“social re-use”), a što ova Agencija može raditi na osnovu Zakona kojeg smo donijeli;

 • U samo godinu dana primjene ovog Zakona od strane tužilaštva i sudova u Federaciji BiH je u krivičnim postupcima za teška krivična djela organiziranog kriminala, korupcije (primanja mita, zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, protuzakonito posjedovanje, odavabnje službene tajne, pronevjera u službi idr.), zloupotrebe opojnih droga i dr. trenutno blokirano i zapljenjeno više od 15 miliona KM u obliku nekretnina, gotovog novca, dionica, udjela u fondovima, i drugih oblika vrijedne imovine;

 • Donijeli smo Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala (“Službene novine Federacije BiH”, 59/14) kojim se trebaju uspostaviti Posebni odjel Federalnog tužilaštva i Posebni odjel Vrhovnog suda, kao stvarno i mjesno nadležni pravosudni organ za krivično gonjenje i suđenje za najteže oblike krimnala na teritoriji Federacije BiH. Na ovaj način je implementirana odredba člana 36. Konvencije UN o borbi protiv korupcije kojom se zahtjeva uspostavljanje specijaliziranih institucija za provođenje zakona u cilju borbe protiv korupcije;

 • Ovima Zakonom se takođe prvi put u zakonodavstvu uvodi instrument “saradnika pravosuđa” iz člana 37. Konvencije UN o borbi protiv korupcije, a koje su sudjelovale u učinjenju korupcijskih krivičnih djela is premne su svjedočiti protiv drugih uključenih osoba sa ciljem krivičnog gonjenja i oduzimaja imovinske koristi pribavljene korupcijom;

 • Ovaj Zakon predviđa i druge sporedne mjere borbe protiv korupcije (zaštita sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija od strane Sudske policije FBiH, i objekata Posebnih odjela, specijalna kasa za finansiranje posebnih istražnih radnji i dr.)

 

ZA RAZLIKU OD SDP-a :

 • SDA sa svojim koalicionim partnerima blokira provođenje Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

 • Vlada FBiH koju predvodi SDA Fadil Novalić ne želi osigurati niti jednu konvertibilnu marku u budžetu za provođenje ovog zakona.

 • Ovo je jedinstven primjer da neka Vlada odbija provoditi zakon koji je stupio na snagu i koji se mora poštovati.

 • Iz tog razloga nisu formirani Posebni odjel Federalnog tužilaštva i Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH koji bi trebali istraživati i procesuirati najteže oblike organiziranog i privrednog kriminala te korupcije sa teritorije cijele FBiH.

 • U kantonalnim tužilaštvima u FBiH postoji veliki broj predmeta koji su godinama stoje po ladicama, a koji bi trebali biti procesuirani od strane novih pravosudnih organa uspostavljenih prema ovom zakonu.

 • Vlada Fadila Novalića također na sve načine blokira rad Agencije za upravljanje nezakonito stečenom imovinom u FBiH, čime je indirektno blokirana i primjena Zakona o oduzimanju stečene imovine krivičnim djelom.

 • Tek nakon velikih pritisaka predstavnika međunarodne zajednice odobrena su minimalna sredstva u budžetu FBiH, za početak rada ove institucije.

 

Služba za odnose s javnošću
OO SDP BiH Lukavac

x

Check Also

Saopštenje OO SDP BiH Lukavac

  Nakon saopštenja koje se ovih dana moglo pročitati na društvenim mrežama, ...