Forum mladih

  • Forum mladih OO SDP BiH Lukavac je interesno – politička organizacija mladih u okviru OO SDP BiH Lukavac i obuhvata cjelokupno članstvo sa područja Općine Lukavac.
  • Forum mladih OO SDP BiH Lukavac je otvoren za sve mlade koji prihvataju Program i Odluku o unutrašnjem organizovanju Foruma mladih OO SDP BiH Lukavac.
  • Forum mladih OO SDP BiH Lukavac kao integralni dio OO SDP BiH Lukavac ima za cilj realizaciju širokog spektra raznovrsnih zadataka vezanih za život i rad mladih socijaldemokratske orijentacije u skladu sa Programom SDP BiH i Programom Foruma mladih SDP BiH, te kulturnim, historijskim, ekonomskim i političkim posebnostima Bosne i Hercegovine.
Predsjednik:
Predsjednica:
Sekretarka:
Članovi/ce Izvršnog odbora: