Nadzorni odbor

Nadzorni odbor broji pet (5) članova/ica, koji se biraju na Konferenciji OO SDP BiH Lukavac na period od četiri (4) godine. Članovi Nadzornog odbora OO SDP BiH Lukavac ne mogu istovremeno biti članovi nijednog drugog organa SDP BiH, na istom nivou organizovanja.

Predsjednik:
Članovi/ce Nadzornog odbora:
/

Uskoro dostupne informacije o Nadzornom odboru OO SDP BiH Lukavac.